SONOMA MOUNTAIN VILLAGE [UNITED STATES]

Το Sonoma Mountain Village είναι η πρώτη κοινότητα του προγράμματος ‘one planet living’ στη Βόρεια Αμερική, καταλαμβάνοντας έκταση 80 εκταρίων στο πάρκο Rohnert της Καλιφόρνια. Σε μια περιοχή όπου μέχρι το 2003 υπήρχαν μόνο γραφεία και επιχειρήσεις, τώρα επαναχρησιμοποιείται ως μία κοινότητα μικτών χρήσεων με καταστήματα, κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα υπάρχοντα κτίρια διατηρήθηκαν και μέσα από μία διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης, σύμφωνα με το πρότυπο LEED του συμβουλίου πράσινων κτιρίων των Ηνωμένων Πολιτειών, έλαβαν την πλατινένια πιστοποίηση.

Η ενέργεια και το ηλεκτρικό ρεύμα που χρειάζεται ο οικισμός προέρχεται από την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας με τη χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ στις οροφές, παράγοντας ισχύ 1,14MW. Ο παθητικός σχεδιασμός με βάση τον βέλτιστο προσανατολισμό, παρέχει στα κτίρια τα μέγιστα ηλιακά κέρδη, τα οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη της απαιτούμενης θερμικής μάζας στην κατασκευή, θα αποθηκεύουν την ενέργεια που λαμβάνουν από την ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα την παρέχουν στο κτίριο ως θερμότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται μερική θέρμανση των εσωτερικών χώρων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ για τις επιπλέον απαιτήσεις θα χρησιμοποιείται η γεωθερμική ενέργεια.

Η διαχείριση των αποβλήτων αποσκοπεί στην εξάλειψη των ποσοτήτων των απορριμμάτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή και αποτέφρωση. Για το λόγο αυτό είναι προγραμματισμένη η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση τους, καθώς και την παραγωγή ενέργειας από αυτά. Στοχεύετε η ανακύκλωση και κομποστοποίηση τουλάχιστον του 70% των αποβλήτων του οικισμού, μειώνοντας μακροπρόθεσμα την ποσότητα των απορριμμάτων που στέλνεται για υγειονομική ταφή έως και 98% μέχρι το 2020. 

Προωθείται η χρήση τοπικών και ανακυκλωμένων υλικών με πρόβλεψη ότι το 20% των υλικών θα κατασκευάζεται επί τόπου, ενώ το 60% θα προέρχεται από απόσταση μικρότερης των 800 χιλιομέτρων, με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για τη μεταφορά τους. Αντίστοιχη λογική εφαρμόζεται και στην αγορά τροφίμων, η οποία βασίζεται και στην τοπική παραγωγή, στοχεύοντας μέχρι το 2020 το 65% των τροφίμων να προέρχεται από απόσταση μικρότερη των 500 χιλιομέτρων και το 25% από απόσταση μικρότερη των 80 χιλιομέτρων. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα και εμπεριεχόμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα. Στην κοινότητα, επίσης, θα υπάρχει εργοστάσιο χάλυβα που θα τροφοδοτείται από ηλιακή ενέργεια και θα κατασκευάζει 100% ανακυκλώσιμα προϊόντα.

Τα αειφορικά μέσα μαζικής μεταφοράς μειώνουν τη χρήση των αυτοκινήτων και επομένως και την ενέργεια που αυτά θα απαιτούσαν για τη λειτουργία τους. Παρόλα αυτά, ο οικισμός περιλαμβάνει σταθμούς τροφοδότησης για ηλεκτροκίνητα οχήματα, με ηλεκτρικό ρεύμα που προέρχεται από την εκμετάλλευση της ηλιακή ενέργειας, ένα σταθμό τροφοδότησης για οχήματα που κινούνται με τη χρήση βιοαερίου, καθώς και σταθμούς αυτοκινήτων και προγράμματα ανταλλαγής τους. Σημαντικό ρόλο ωστόσο, παίζει η στέγαση εργασίας και κατοικίας στον ίδιο χώρο, καθώς και η ελαχιστοποίηση των αποστάσεων μεταξύ των υπηρεσιών. Οι εφαρμογή των συγκεκριμένων τακτικών επιφέρει μείωση στην ανάγκη για χρήση αυτοκινήτων πάνω από 55%. Η αποφυγή της χρήσης τους ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την εκτεταμένη παρουσία πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων εντός του οικισμού. 

Προωθείται η συλλογή, η αποθήκευση, η επεξεργασία και η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων με ένα σχέδιο που περιλαμβάνει τη συλλογή του νερού της βροχής και τη επαναχρησιμοποίηση των ‘γκρι’ νερών, τροφοδοτώντας περίπου 2.000 κατοικίες. Ο έλεγχος του νερού της βροχής επιτυγχάνεται με τη χρήση πορωδών πεζοδρομίων και ασφάλτου και μαλακών και χωμάτινων επιφανειών. Το νερό που χρησιμοποιείται για το πότισμα δεν είναι πόσιμο, το ίδιο και αυτό που τροφοδοτεί τα καζανάκια των τουαλετών. Υπάρχει επίσης και ένα σύστημα φιλτραρίσματος με καλάμια, το οποίο καθαρίζει τα ‘γκρι’ νερά, τα οποία στη συνέχεια αποθηκεύονται και επαναχρησιμοποιούνται. Τα παραπάνω μέτρα αναμένεται να επιφέρουν μείωση στην κατανάλωση νερού τουλάχιστον κατά 20% μέχρι το 2020.

Η κοινότητα περιλαμβάνει και μεγάλο ποσοστό χώρων πρασίνου, εύκολα προσβάσιμους από τους πολίτες της. Το 10% της έκτασης που καταλαμβάνει το έργο, αξιοποιείται για φύτευση, ενώ το 40% αποτελείται από διάφορους τύπους πράσινου χώρου, περιλαμβανομένων εποχιακών υγροτόπων, κοινοτικών κήπων, δέντρων στους δρόμους, πάρκα αναψυχής, μονοπάτια, αυλές και πράσινες οροφές, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο σε μεγάλο βαθμό στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τέλος, η προώθηση τη δικαιοσύνης και του θεμιτού εμπορίου στα πλαίσια της κοινότητας, θα συμβάλλει θετικά στην επιρροή που θα έχει σε άλλες κοινότητες. Η κοινότητα του Sonoma Mountain Village επιχείρησε να ξαναδημιουργήσει τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν όταν έκλεισαν τα γραφεία που χωροθετούνταν στο σημείο και έδιναν εργασία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ παράλληλα κατοικίες που δημιουργήθηκαν έχουν προσιτές τιμές για ενοικίαση ή αγορά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου