DONGTAN [CHINA]

Η Dongtan είναι μία πόλη που σχεδιάζεται 15 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Shanghai, στο δέλτα του ποταμού Yangtze, και φιλοδοξεί να είναι η πρώτη πόλη στην Κίνα που θα έχει μηδενικό ισοζύγιο σε διοξείδιο του άνθρακα. Η βρετανική κατασκευαστική ομάδα ‘Arup’ έχει αναλάβει την κατασκευή της, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις και όταν ολοκληρωθεί πλήρως το 2040 θα καταλαμβάνει έκταση 86 τετραγωνικών χιλιομέτρων και θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 500.000 κατοίκους. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στην Κίνα σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει οδήγησαν στην λήψη τέτοιων αποφάσεων που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ανάμεσα στα προβλήματα είναι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 0,8οC τον περασμένο αιώνα και της στάθμης της θάλασσας κατά 2,5 χιλιοστά κάθε χρόνο, αριθμοί μεγαλύτεροι από τον παγκόσμιο μέσω όρο. Ενώ σύμφωνα με έρευνα του 2008, οι 16 από τις 20 πιο μολυσμένες πόλεις του πλανήτη βρίσκονται στην Κίνα. Είναι συνεπώς επιτακτική η ανάγκη για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που συνεπάγεται μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η Dongtan είναι η πρώτη απόπειρα δημιουργίας μια πόλης μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα και ενέργειας τέτοιο μεγέθους. Θα είναι μια πόλη μικτών χρήσεων που θέτει ως στόχο την παροχή υψηλών επιπέδων διαβίωσης με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Σημαντικό ρόλο για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, παίζει η κατανόηση του μικροκλίματος της περιοχής, με σκοπό ο αστικός σχεδιασμός και ο προσανατολισμός των κτιρίων να γίνουν με τρόπο, ώστε να παρέχουν τα περισσότερα δυνατά οφέλη. Αναμένεται να υπάρξει μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων καθώς και ολόκληρης της πόλης κατά 70% περίπου σε σχέση με μία συμβατική πόλη αντίστοιχου μεγέθους. Ενώ, θα υπάρξει και πρόγραμμα μέτρησης και παρακολούθησης της κατανάλωσης της πόλης, το οποίο σε συνεργασία με τους κατοίκους, θα βοηθά στην ενημέρωσή τους καθώς και σε περαιτέρω βελτιώσεις του.

Η ενέργεια που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της πόλης θα παρέχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες μορφές. Βασική πηγή τροφοδοσίας αποτελεί η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας, που πραγματοποιείται με την εκτεταμένη χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ, η οποία σε συνδυασμό με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και την καύση βιομάζας, θα καλύπτουν τις απαιτήσεις για ηλεκτρικό ρεύμα. Τα περισσότερα κτίρια θα έχουν εγκαταστημένα στις οροφές τους φωτοβολταϊκά πάνελ, το οποία εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία, παρέχοντας στο κτίριο ηλεκτρικό ρεύμα και ζεστό νερό, αποφέροντας τουλάχιστον το 20% της ενέργειας που χρειάζεται. Για την λήψη των μέγιστων ηλιακών κερδών η κατασκευή των κτιρίων δε θα ξεπερνά το ύψος των οχτώ ορόφων. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε ένα αιολικό πάρκο που θα δημιουργηθεί στα περίχωρα της πόλης, κοντά στη θάλασσα, εκμεταλλευόμενο τους ανέμους που προέρχονται από αυτή, θα συνεισφέρει τουλάχιστον κατά 20% στις συνολικές ενεργειακές ανάγκες της πόλης. Μικρότερες ανεμογεννήτριες, ωστόσο, θα τοποθετηθούν και κατά μήκος των δόμων καθώς και πάνω στα κτίρια. Υπολογίζεται ότι η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης της πόλης αποκλειστικά από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας θα συμβάλλει στη μείωση 350.000 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως στην ατμόσφαιρα.

Η πόλη της Dongtan αναπτύσσει ένα σύστημα κατά το οποίο τα οργανικά απορρίμματα μέσα από μια διαδικασία επεξεργασίας μετατρέπονται σε βιομάζα που χρησιμοποιείται κατ’ επέκταση για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι φλοιοί από τους καρπούς ρυζιού, ενός φυτού που παράγεται άφθονα στην Κίνα, και που συνήθως γίνονται απορρίμματα, περνούν από μια διαδικασία θερμοχημικής αεριοποίησης, όπου καίγονται και μετατρέπονται σε φυσικό αέριο. Στη συνέχεια τροφοδοτούν ως καύσιμο της μονάδες παραγωγής ενέργειας και θέρμανσης, με αποτέλεσμα την μείωση των εκπομπών σε διοξείδιο του άνθρακα, καθώς δεν διοχετεύουν στην ατμόσφαιρα μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από αυτές που έλαβαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Μέρος των οργανικών απορριμμάτων θα χρησιμοποιείται επίσης και για τη δημιουργία λιπάσματος, τροφοδοτώντας με πρώτη τη γεωργική παραγωγή. Τα μέτρα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πάνω από το 80% των απορριμμάτων, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις ποσότητες που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή. Τέλος, όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση του νερού της βροχής, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης πάνω από 40%.

Στον τομέα των μετακινήσεων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων. Αυτό έκτος από τη μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων και συνεπώς τη μείωση των εκπομπών σε διοξείδιο του άνθρακα έχει και ιστορικές ρίζες. Στην Κίνα, εξαιτίας πολιτισμικών και κοινωνικών παραγόντων, η μέγιστη ανεκτή μετακίνηση με τα πόδια ανέρχεται σε 15 λεπτά, σε αντίθεση με τις χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής όπου ο αντίστοιχος χρόνος είναι μόλις 5 λεπτά, ενώ το ποδήλατο αποτελεί το παραδοσιακό μέσο μεταφοράς. Εντός της πόλης, θα επιτρέπεται μόνο η χρήση οχημάτων και μοτοσυκλετών που δεν εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, ενώ το ίδιο θα ισχύει και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς [λεωφορεία, τραμ, θαλάσσια ταξί]. Θα υπάρχει και ένα διαδικτυακό σύστημα, με το οποίο οι πολίτες θα επικοινωνούν μεταξύ τους και αν το επιθυμούν θα μπορούν να μοιράζονται τα οχήματα τους, εφόσον έχουν κοινό προορισμό, μειώνοντας τη χρήση τους και τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Για να αποφευχθούν οι άσκοπες μετακινήσεις εκτός της πόλης, και συνεπώς η περιττή κατανάλωση ενέργειας, η πόλη θα παρέχει στους κατοίκους της όλες τις δυνατότητες για την κάλυψη των αναγκών τους. Για τον ίδιο λόγο, σε μικρή απόσταση από την πόλη θα δημιουργηθούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, που θα τροφοδοτούν τους κατοίκους της πόλης με τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα αποτρέπει την εκπομπή 400.000 περίπου τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου