ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ [ZERO ENERGY BUILDINGS]

Ένα κτίριο μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει την ενέργεια που χρειάζεται να καταναλώσει κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους, μέσα από ανανεώσιμες πηγές. Εξακολουθεί να είναι δηλαδή ένα κτίριο συνδεδεμένο στο δίκτυο, παρέχοντας ενέργεια σε αυτό όταν έχει αποθέματα και αντλώντας ενέργεια από αυτό όταν οι ανάγκες του για κατανάλωση ενέργειας είναι μεγαλύτερες από αυτές που τα συστήματά του μπορούν να παράξουν. Η επάρκεια ενός κτιρίου σε ενέργεια εξαρτάται από τη χρήση την οποία θα φιλοξενεί [κατοικία, γραφεία, βιομηχανία], από το κόστος των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν, το κλίμα της περιοχής, τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τις προθέσεις των ιδιοκτητών. 

Τα κτίρια αυτά είναι εφοδιασμένα συνήθως με αποδοτικές κτιριακές τεχνολογίες και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τις περισσότερες φορές αυτό σημαίνει την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας, μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης και θέρμανσης τόσο των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, όσο και του νερού. Χρειάζεται, ωστόσο, κατά την κατασκευή να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως ο παθητικός ηλιακός σχεδιασμός καθώς και ο φυσικός δροσιμός και αερισμός, που θα ελαχιστοποιήσουν τις ανάγκες της κατασκευής για ενέργεια, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει κάθε φορά και το μικροκλίμα της εκάστοτε περιοχής. Αν τα συγκεκριμένα αντιμετωπιστούν και λυθούν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, τα απαιτούμενα ποσά ενέργειας, κυρίως για τα μικρά κτίρια μπορούν να καλυφθούν σχετικά εύκολα στη συνέχεια. Ο πιο οικονομικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό στην παρούσα φάση είναι με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ ή μιας μικρής ανεμογεννήτριας. Ωστόσο, σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο σε κτίρια κατοικιών μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση υπέρ-αποδοτικών κατασκευαστικών τεχνολογιών και χωρίς τη χρήση επιτόπιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  
[Εικόνα 1] Το bedZED στη Μεγάλη Βρενανία αποτελεί πρότυπη κοινότητα για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Βέβαια, υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες και μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός κτιρίου με μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο, αλλά οι περισσότερες βασίζονται στο πόσο ‘ανοιχτό’ είναι το κτίριο στην αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Θα πρέπει, δηλαδή, να είναι μία παθητική κατασκευή, η οποία θα εκμεταλλεύεται τη θερμότητα ή την δροσιά που προέρχεται από το περιβάλλον για να εξισορροπεί τις εσωτερικές του συνθήκες και θα κάνει ταυτόχρονα χρήση σύγχρονων συστημάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τρόπους, όπως η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας, η χρησιμοποίηση της θερμότητας που προέρχεται από το φωτισμό στη θέρμανση και η χρήση εναλλακτών θερμότητας. Οι εναλλάκτες θερμότητας συντελούν στην προθέρμανση ή στη προψύξη του εισερχόμενου στο κτίριο αέρα, με τη βοήθεια του εξερχόμενου αέρα, το χειμώνα ή το καλοκαίρι αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνεχής ανανέωση του εσωτερικού αέρα με τη διατήρηση όμως της θερμοκρασίας του στα επιθυμητά επίπεδα, καταλαλώντας παράλληλα τουλάχιστον 15% λιγότερη ενέργεια για τον κλιματισμό του χώρου. 

Ακόμα, το κτίσιμο κοντά στο επίπεδο του εδάφους και η μόνωση από φυσικά υλικά, μπορούν να ελαττώσουν την ανάγκη για κλιματισμό των εσωτερικού χώρων σχεδόν σε όλες τις κλιματικές συνθήκες, καθώς η θερμοκρασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων παραμένει σταθερή σε σύγκριση με τη θερμοκρασία του αέρα. Τέλος, μια σχετικά νέα μέθοδος, που βασίζεται στην επιβράδυνση της χρήσης της θερμικής ενέργειας, χρησιμοποιεί για τη θέρμανση του κτιρίου εγκαταστάσεις θερμικής μάζας, οι οποίες είναι τοποθετημένες στο έδαφος και μπορούν να διαθέσουν τη θερμότητα που θα λάβουν από τον ήλιο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, έως και εννέα μήνες αργότερα, δηλαδή το χειμώνα. Σύμφωνα πάντως με τον Jerry Yudelson, υπάρχουν πολλά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή έμπνευσης και αναφοράς, καθώς όλα τα κτίρια πριν την βιομηχανική επανάσταση ήταν ουσιαστικά ‘zero energy’.

1 σχόλιο:

  1. Το bedZED αποτελεί μια από τις ποιο επιτυχημένες εφαρμογές βιώσιμου σχεδιασμου, βασισμένη στις αρχές της αυτόνομης κοινότητας. Ας ελπίσουμε να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα πιο εύστοχα οι ίδιες αρχές για την εφαρμογή του σε αντίστοιχα οικοδομικά συγκροτήματα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή